Home Hoạt động Đảng Ủy

Hoạt động Đảng Ủy

Với mục tiêu cải thiện tình hình sức khỏe cho đồng bào các dân tộc để giảm thiểu các dịch bệnh liên quan đến nguồn nước, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo tại vùng sâu, vùng xa , Hội CTĐ Pháp đã hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng...