Home Hoạt động Đảng Ủy

Hoạt động Đảng Ủy

Ngày 13/6/2024, xã Cao Thượng tổ chức kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra tích cực, kết thúc kỳ họp thành công tốt đẹp. fff